Aláírtuk a támogatási szerződést!


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Szigetszentmiklós Város Önkormányzata sikeres pályázata eredményeképpen 2011. november 14-én aláírásra került 'Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvízcsatornázása és a szennyvíztisztító telep bővítése' című projekt Támogatási Szerződése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró közreműködő szervezettel, az 'Energia Központ' Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft-vel.

A projekt azonosító száma: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014. A támogatás összegének 85%-a az Európai Unió Kohéziós Alapjából, 15%-a a Magyar Köztársaság központi költségvetési előirányzatból származik, mint vissza nem térítendő támogatás. A támogatás összege: 2.312.170.000 Ft; mértéke a nettó összköltség 85%-a. A beruházás megvalósítási költsége nettó 3.025.072.000.- Ft. A projekt megvalósulásának napja: 2014. május 29.

Szigetszentmiklós, 2011. november 14.

Szabó József
polgármester