BUCKA VÁROSRÉSZ SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE
MENÜ
Kezdőlap
Köszöntő
A projekt hírei
Ütemezés
Projekt jelentések
Vélemények
Partnerek
Linkek
Önöknek készül!
Szerződések
Kapcsolat
Buckacsatorna főoldalA projekt hírei
(a munkálatok pontos, utca szintű menetrendjéről az "Ütemezés" menüpontban tájékozódhat)


Szigetszentmiklósi „Bucka” Csatornamű Víziközmű Társulat
Intéző Bizottsága
 M E G H Í V Ó
 A Szigetszentmiklósi „Bucka” Csatornamű Víziközmű Társulat Intéző Bizottsága nevében a Szigetszentmiklósi „BUCKA” Csatorna Viziközmű Társulat közgyűlését összehívom.

Időpontja:  2017. július 11.  18.00 óra
Helye:         Polgármesteri Hivatal Nagyterme
                   (Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.)

 Az ülésen a következő napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra:
     1.)  A csökkentett érdekeltségi egység elfogadása.

Tisztelettel:
     Dr. Vántsa Botond
Az Intéző Bizottság Elnöke


Szigetszentmiklósi „Bucka” Csatornamű Víziközmű Társulat
Intéző Bizottsága

 M E G H Í V Ó

 A Szigetszentmiklósi „Bucka” Csatornamű Víziközmű Társulat Intéző Bizottsága nevében a Szigetszentmiklósi „BUCKA” Csatorna Viziközmű Társulat közgyűlését összehívom.

Időpontja:  2017. május 31.  18.00 óra

Helye:         Polgármesteri Hivatal Nagyterme
                   (Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.)

 Az ülésen a következő napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra:

     1.)  Éves beszámoló elfogadása.
  2.) 
Beszámoló az utolsó közgyűlés óta eltelt időszakról.
  3.) 
Egyebek.

 Tisztelettel:

     Dr. Vántsa Botond
Az Intéző Bizottság Elnöke

 Kelt: 2017. május 17.S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y
SIKERESEN LEZÁRULT A „SZIGETSZENTMIKLÓS, BUCKA VÁROSRÉSZ
SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE” PROJEKT


A projektzáró rendezvény képei:   1  2  3
Képek a beruházásról

Szigetszentmiklósi „Bucka” Csatornamű Víziközmű Társulat
Intéző Bizottsága

M E G H Í V Ó

A Szigetszentmiklósi „Bucka” Csatornamű Víziközmű Társulat Intéző Bizottsága nevében a Szigetszentmiklósi „BUCKA” Csatorna Viziközmű Társulat közgyűlését összehívom.

Időpontja: 2015. május 26  18.00 óra
Helye:       Polgármesteri Hivatal Kisterme
                  (Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.)

Az ülésen a következő napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra:
1.)    Éves beszámoló elfogadása.
2.)    Beszámoló az utolsó közgyűlés óta eltelt időszakról.
3.)    Egyebek.

Tisztelettel:
Dr. Vántsa Botond
Az Intéző Bizottság Elnöke

Kelt: 2015. május 08.KÖZMŰFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK

A lakosok részére jelenleg két közműfejlesztési támogatás érhető el.

A magánszemélyek által egyik ilyen igényelhető közműfejlesztési támogatás, melyet kormányrendelet szabályoz. A szociálisan rászoruló magánszemélyek kérhetik, csak érdekeltségi egység befizetéséhez és csak akkor, ha másmilyen támogatást nem vettek igénybe a hozzájárulás megfizetéséhez (pl. nem lehet LTP szerződésük, lakáscélú támogatott hitelük, stb.). A megfizetett hozzájárulás 25%-ig igényelhető a befizetést követő 1 éven belül. Bár állami támogatás, igényelni a jegyzőnél lehet. Az igényléshez nincs formanyomtatvány, kézzel írott kérelmet kell benyújtania a kormányrendeletben leírt tartalom szerint, illetve igazolni kell, hogy a Társulat felé az érdekeltségi egység befizetése megtörtént.
Kormányrendelet letölthető: Kormanyzati_tamogatas.pdf

A kiépítéseket segítő másik rendelet önkormányzati. Hasonló alapokon lehet igénybe venni, azonban ez a támogatás a kivitelezéshez nyújt anyagi segítséget. Eljárni nem csak a Helyi Önkormányzat Szociális Osztályán benyújtott kérelem alapján lehet, hanem a további hivatalokban is.
A kérelmeket be lehet nyújtani:
-    a polgármesteri hivataloknál (ahol eddig is), amelyek továbbítják a járási hivatalok részére,
-    járási hivataloknál ügyfélfogadási időben,
-    a kormányablakokban,
-    a járási hivatalok kirendeltségein,
-    a járási hivatalok települési ügysegédeinél.
Rendelet letölthető: Onkormanyzati_tamogatas.pdfLAKOSSÁGI SZENNYVÍZCSATLAKOZÁS TERVEZÉSÉT ÉS KIVITELEZÉSÉT SEGÍTŐ INFORMÁCIÓK ÉS MINTADOKUMENTUMOK

Lakossági kérésre ismételten letölthető információk:
- Tájékoztató Szigetszentmiklós Bucka városrész szennyvízcsatornázása kapcsán a szennyvízbekötésekkel kapcsolatos közműszolgáltatói ügymenetről:  ugyintezes_rendje.pdf
- Dokumentum lista szennyvízbekötés létesítésének igénybejelentéséhez: dokumentumlista.pdf
- Bekötési terv és a házi szennyvízhálózat elvárt műszaki tartalma kiépített bekötővezeték esetén: muszakieloiras.pdf
- A szolgáltatói engedélyekhez szükséges tervdokumentációk műszaki tartalmáról: bekotesi_terv_tartalma_tervfajtankent.pdf
További letölthető dokumentumok:
- kivitelezők bővített listája: kivitelezok_2.pdf
- kivitelezői minta szerződés: bucka_kivitelezoi_szerzodes_minta_lakossagi.pdf
- tervezői minta szerződés tanácsadásra: tervezoi_tanacsadasi_szerzodes_0330.pdf
- tervezői minta szerződés tervezésre: tervezoi_szerzodes_0330.pdf
- tervezői minta szerződés épületgépészeti tervezésre: epuletgepeszeti_tervezoi_szerzodes_0330.pdf
- meghatalmazás ügyintézésre: meghatalmazas_ugyintezesre.pdf
- meghatalmazás érdekeltségi egység igazolás átvételére (csak családtag esetén alkalmazható): meghatalmazas_erdekeltsegi_egyseg_igazolas_atvetelere.pdf
 
TÁJÉKOZTATÓ A LOCSOLÁSI KEDVEZMÉNYEK LEHETŐSÉGEIRŐL

A kerttulajdonosok kétféleképpen is csökkenthetik a locsolásra elhasznált ivóvíz után fizetendő szennyvíz-elvezetési díjat.
-    10%-os átalánydíjas locsolási kedvezménnyel, mely a május 1. és október 31. időszakban a szennyvízdíjban jelenik meg és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-nél igényelhető, vagy
-    locsolási célú mellékvízmérővel, melynek felszerelése lehetőséget biztosít arra, hogy a kertöntözésre használt víz után kizárólag vízdíjat kelljen fizetni.
A kedvezmények közül egyszerre csak az egyik vehető igénybe.
A Fővárosi Vízművektől kapott információk letölthetőek: locsolasi_kedvezmenyek.pdf
illetve formanyomtatványok és egyéb tájékoztatók megtalálhatóak a Fővárosi Vízművek honlapján: www.vizmuvek.hu


BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A KÖZMŰÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOSAN
Különös tekintettel a földmunkák végzésére

A KEOP beruházás sikeres lezárhatósága érdekében rövid időszakon belül nagyszámú szennyvízcsatorna bekötés szükséges. Folyamatos tájékoztatást nyújtunk tervező és kivitelező szakembereknek, illetve elérhetőségeik megtalálhatóak honlapunkon.
Mindemellett jelentős érdeklődés van továbbá a házilagos kivitelezés megvalósítására.  A 13/1978. (IX. 22.) ÉVM. Rendelet már megszűnt, mely szerint az építtető az építési munka házilagos elvégzéséhez a maga, illetőleg a tagjai hozzátartozóinak és munkatársainak munkadíjjal (munkabérrel) nem járó közreműködését, továbbá a munkáltató szervek segítségét is igénybe veheti.  Azonban a Fővárosi Vízművek engedélyével továbbra is lehet ingatlanon belüli egyszerű gravitációs csatornafektetést végezni.  Az építtetőnek az építési munkát - a szakszerűség biztosítása érdekében - felelős műszaki vezető irányításával kell végeznie, vagy nyíltárkos átvételt biztosítania az üzembe helyezéskor a Fővárosi Vízművek ellenőrzésekor.
Házilagos kivitelezésnél illetve nyíltárkos átvételnél fontos kiemelnünk a földmunkák végzésére vonatkozó előírásokat, illetve felhívni a figyelmet a beomlás elleni védekezésre!
Mellékelt tájékoztató a földmunkák kivitelezésére vonatkozó munkavédelmi előírásokról: foldmunkak_segedlet.pdf
Közművezetékek építéséről szóló munkavédelmi előírások: bucka_kivitelezes_munkavedelem.pdf
A teljes 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700024.KVV
Felhívjuk a tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy házilagos kivitelezést csak saját felelősségre végezhet! Javasoljuk, hogy mindenki vegye igénybe szaktervező és szakkivitelező segítségét a szennyvízbekötések elvégzéséhez, hogy minőségi, hosszú távon is jól és gazdaságosan működtethető rendszert építsenek ki a lakosok az adott Városrészben.

HÁZI ÁTEMELŐK ELEKTROMOS ELLÁTÁSA

A Bucka Városrész jelentős számú ingatlanjának domborzati elhelyezkedése nem teszi lehetővé gravitációs csatornabekötés kialakítását.
Ezen ingatlanok un. házi beemelő kialakításával csatlakoznak a hálózatra.
A rendszer tartalmaz egy 70 cm széles alapesetben 1,5 m magas műanyag aknát, 1 úszókapcsolóval ellátott átemelő szivattyút valamint egy vezérlőszekrényt.
A rendszer a telekhatártól 1m- re kerül beépítésre maximum 2m mélységig bővíthetően.
    1. ütemben az utcai gerincvezeték, leágazások valamint a műanyag akna kerültek kiépítésre.
  2. ütemben az elektromos lecsatlakozás valamint a szivattyú beüzemelése történik 2015. májusában
A rendszer üzemeltetését (meghibásodás, javítás, stb.) a területileg illetékes üzemeltető végzi (Fővárosi Vízművek Zrt.), azonban az áramellátás finanszírozása jelen időszakban az ingatlan tulajdonost terheli.
A közműkiépítést és így a közműberendezések áramellátását is az 58/2013 (II.27.) Kormányrendelet szabályozza, melyben a 85/A.§ (2) bekezdésében az szerepel, hogy a szennyvíz beemelő működtetéséhez a felhasználó biztosítja b) eltérő műszaki kialakítás vagy megállapodás hiányában a szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátását. Az Európai Uniós pályázatban lehetőség nyílt azonban az áramellátás kiépítésének támogatására, ezért a kivitelező vállalta ezen ellátások kiépítését.
Fontos kiemelni, hogy a szennyvíz beemelők villamos energia fogyasztása egyértelműen meghatározható a vízfogyasztás, illetve a beépített eszközök villamos paraméterei alapján. Ez előre becsülhetően kb. 100-120 forintos havi költséggel jár majd folyamatos üzemletetés mellett az ingatlantulajdonosnak. Minden egyéb üzemeltetési költséget, meghibásodás esetén javítást, cserét az üzemeltető, a Fővárosi Vízművek Zrt. visel.
Amennyiben műszaki lehetősége biztosított, a kormányrendelet értelmében 2018 év vége után a területileg illetékes Önkormányzatnak, mint Ellátásért felelős személynek kell majd az áramellátás biztosítását átvenni ezen házi átemelő berendezések esetében.
A házi átemelőkkel kapcsolatos műszaki rajzok letölthetőek:
atemelo akna 3d rajz.pdf
atemelo akna muszaki rajz.pdf


A Kivitelező, a Bucka Társulat és az Önkormányzat részvételével minden második héten szerdán 16.00 és 18.00 óra között a Szigeti Vízművek irodájában (Gyári út 21.) tartandó ügyfélszolgálat  2015. április 29-én a - 17:00 órakor a Polgármesteri Hivatal Nagytermében kezdődő - Közmeghallgatás miatt elmarad!

A továbbiakban - a 2015 május 29-i megvalósulási határidőig - a csatorna gerinchálózat és lakossági csatlakozási pontok kiépítésével kapcsolatos ügyfélszolgálatot - utolsóként - május hónapban az alábbi időpontokban tartjuk:
-      május 13
-      május 27

"Bucka" Csatornamű Víziközmű Társulat Iroda és a Bucka Csatorna lakossági ügyfélszolgálata 2015. május 1-jén szünetel!


KÖZMEGHALLGATÁS

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete
2015. április 29-én (szerdán)
17 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST
tart,
melyre a város lakosságát tisztelettel meghívom.
Helyszín:
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
földszinti tanácskozóterem

Napirend:
1.) Tájékoztató a Bucka városrész szennyvízcsatornázása és a szennyvíztisztító telep bővítése projektről
2.) Tájékoztató a Bucka-tó kármentesítése projektről
3.) Egyebek
Szabó József polgármester Tájékoztató a szennyvízcsatorna építési munkák során
a Csépi úton életbe lépő forgalomkorlátozásról
IV.Ütem
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bucka városrészben zajló csatornaépítés Csépi utat érintő munkálatainak befejező üteme a Gyökér utca és Szigethalom Mű út között 2015.03.30.-tól megkezdődik.
A Volánbusz Zrt. tömegközlekedési járatai ezen időszak alatt a Boglya utcában két irányban közlekednek, az ezzel kapcsolatos menetrendek, tájékoztatók a kihelyezett megállókon illetve a Volánbusz Zrt. honlapján lesznek olvashatóak.
A csatornaépítés alatt az alábbi forgalomkorlátozások lépnek életbe:
A csatornaépítés a Gyökér utca felől a Mű út felé fog haladni folyamatosan, ezzel párhuzamosan a Mű út felől a Gyökér utca felé is elindul a kivitelezés.
Az építés a Csépi út (Mű út - Gyökér utca közötti szakaszának) teljes lezárásával fog történni, ezért a Bucka városrészen (Csépi úton) keresztülhaladók sem a Mű út felől, sem pedig a városközpont felől nem fognak tudni keresztülhaladni.
Javasolt útirány a városközpont felől közlekedőknek a Csépi út – Vénusz utca - Boglya utca, a Szigethalom Mű út felől közlekedőknek szintén a Boglya utca – Vénusz utca - Csépi út útvonal.
A lezárt területen lakók, szolgáltatók kezdetben az Emelkedő utca - Zivatar utca - Tűzoltó utca útvonalon, a későbbiekben a Mű út illetve a Gyökér utca felől zsákutcaként tudnak majd közlekedni.
Az építési munkák várhatóan május közepéig tartanak.
Az okozott kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük!
Tájékoztató rajz a lezárásról

Lakossági csatorna bekötésekkel kapcsolatos ügyfélszolgálat:
hétfőn     9.00-12.30 és 13.00-18.00
szerdán   8.00-12.30 és 13.00-16.00
pénteken 8.00-12.00
a Szigeti Vízművek irodájának kijelölt helyiségében (Gyári út 21.)
Információ kérés: racz.eva@szszmvarosfejleszto.hu és a 24/365-172 tel. számon.
Tájékoztatás: www.buckacsatorna.hu és www.szigetszentmiklos.hu

Az alábbiakról tájékozatjuk Szigetszentmiklós Bucka Városrész ingatlan tulajdonosait a lakossági ügyfélszolgálattal és a szennyvízbekötések kialakításával kapcsolatosan:
A lakossági egyeztetés első pontjaként lépéseként az adategyeztetési lappal és legutolsó befizetett ivóvíz számlával szükséges kérni az érdekeltségi egységként fizetendő társulati hozzájárulás igazolását.
Az mellékelt adategyeztetési lap letölthető itt.

A weboldalról továbbá itt letölthetőek a Fővárosi Vízművek Zrt. felé szükséges engedélyeztetési eljárás és ügymenetek nyomtatványai is (ezek az Ügyfélszolgálaton nyomtatva is elérhetőek):
Tájékoztató az ügymenetről
1. Adategyeztető
2. Dokumentum lista igénybejelentéshez
3. Szolgáltatás megrendelő
4. Terv jóváhagyási nyomtatvány
5. Tulajdonosi hozzájárulás
6. Fogyasztói nyilatkozat forgalmi joghoz
7. Nyilatkozat elöntés elleni védelemről
8. Nyilatkozat szennyvízminőségről (nem lakossági felhasználóknak)
Tervezők elérhetőségei itt elérhetőek.
Kivitelezők elérhetőségei itt elérhetőek.

Általános információk az Ügyfélszolgálaton felmerült kérdések alapján:
• Akinek nincs ivóvíz bekötése azt a csatorna ütemezésétől függetlenül, kérjük, hogy haladéktalanul kezdeményezze a Fővárosi Vízművek Zrt. szigetszentmiklósi ügyfélszolgálatán a bekötés engedélyeztetését. Az ingatlan ivóvíz ellátottságát a megkötött szerződéssel tudja igazolni.
• Több lakásos társasház, illetve ikerház, sorház esetében kérjük együttesen benyújtani a kérelmeket, egyeztetve a társtulajdonosokkal. Megegyezés esetén az társulati hozzájárulás igazolása után meghatalmazással egy személy is intézheti ezen típusú ingatlanok engedélyeztetését.
• A Fővárosi Vízművek Zrt. felé szennyvíz csatlakozási szerződést az ivóvíz szerződéssel azonos személy köthet. Az egységenként fizetendő társulati hozzájárulás és a tulajdonos vagy tulajdonosok személye lehet eltérő.
• Kérjük, hogy az ügyfélszolgálaton a jelölt csoportok szerint jelentkezzenek, abban az esetben is, ha egyszerűsített bekötést (lásd leírás szerint) lehetséges kialakítani az épület és a kiépített csatlakozási pont között. Ebben az esetben is át kell vegyék a megvalósulásról szóló közműtérképet, melyen ábrázolni szükséges a nyomvonalat a tulajdonosnak vagy a tervezőnek vagy a kivitelezőnek.
• A mellékelt elérhetőségeken listában azon tervezők nevei elérhetőségei szerepelnek, akik előre jelezték, hogy részt vennének a lakossági bekötések nagyszámú tervezésében. Őket tájékoztattuk az ügymenetről és várható megbízások típusáról. A tervezők egymás között is kapcsolatot tartanak, tehát amennyiben terheltség függvényében nem tudnak vállalni terheltség függvényében további megbízást vállalni, átirányítják kollégájukhoz. Ezért a kiadott lista sorrendje nem jelent rangsort. Természetesen az ingatlan tulajdonosok minden olyan a listában nem szereplő tervezőt is megbízhatnak, aki erre végzettségét tekintve jogosult. A tervezői elérhetőségei lista itt letölthető.
• A tervezők megállapodtak, hogy tervezői tanácsadást is nyújtanak, amit mindenkinek javasoljuk igénybe venni, aki műszaki kérdésekben nem járatos, de egyszerűsített terv beadásával a kiadott közmű helyszín rajzon vonalason ábrázolva (tervező nélkül is)
  


Ez úton tájékoztatjuk Szigetszentmiklós Bucka városrész ingatlan tulajdonosait, hogy a megszokott minden páros hét szerdán 16:00- és 18:00 óra között tartott ügyfélszolgálat - előreláthatóan 2015. április 30-ig - továbbra is folytatódik!
Ebben az időpontban a szennyvíz gerinchálózat generál kivitelezője áll a lakosok rendelkezésére kizárólag az utcaszinti csatlakozásokkal kapcsolatban.
Minden más lakossági bekötéssel kapcsolatos kérdésre a Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft. által tartandó általános ügyfélszolgálati időben érdeklődhetnek
hétfőn      13:00-18:00
szerdán      8:00-16:00
pénteken    8:00-12:00
a Szigeti Vízművek Kft. irodájának kijelölt helyiségében (Szigetszentmiklós, Gyári út 21.)Letölthető tájékoztató a lakossági bekötésekről – 2015. február 19.
Utca szintű lista a tervezett beüzemelésről –  1. csoport
Utca szintű lista a tervezett beüzemelésről –  2. csoport
Utca szintű lista a tervezett beüzemelésről –  3. csoport
Utca szintű lista a tervezett beüzemelésről –  4. csoportM E G H Í V Ó

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A SZIGETSZENTMIKLÓS, BUCKA VÁROSRÉSZ SZENNYVÍZCSATORNÁZÁS PROJEKT KERETÉN BELÜL

A "Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvízcsatornázás és a szennyvíztisztító telep bővítése" tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 azonosító számú projekt keretében kialakított szennyvízcsatorna gerinchálózat és lakossági csatlakozási pontokhoz való bekötés elősegítésére Szigetszentmiklós Város Önkormányzata lakossági tájékoztatót tart az alábbiak szerint:

Időpont:     2015. február 19. csütörtök 18:00-tól
Helyszín:     „SÁRGAHÁZ” - Városi Könyvtár és Közösségi ház
                     2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19.

PROGRAM:
18:00  Összefoglaló a projekt aktuális állásáról
18:20 Lakossági tájékoztatás a házi bekötések megvalósításáról a Szigetszentmiklós Bucka Városrész területén belül.  A telekingatlanon belüli szennyvízelvezetés kiépítésének feltételei, kötelezettségei és lehetőségei.


Tájékoztató a szennyvízcsatorna építési munkák során
a Emelkedő utcán életbe lépő forgalomkorlátozásról

A csatornaépítés az Emelkedő u.-ban várhatóan 2015.02.06-tól megkezdődik.
Az építési munkák 3 szakaszra bontva az alábbi ütemben valósulnak meg:
I.    Jázmin u. – Héja u. közötti szakasz  (2015.02.09-03.14)
A csatornaépítés a Jázmin utca felől a Héja utca felé fog haladni folyamatosan, teljes útlezárással. A terület megközelítése, illetve elhagyása Csépi út (Platán, Borz felől), illetve Boglya u. (Jázmin, Alkonyat, Repkény u) felől.
II.    Jázmin u. – Kakukkfű u (Mű u.) közötti szakasz (2015.02.16-02.28)
A csatornaépítés a Jázmin u felől a Kakukkfű u. (Szigethalmi Mű u.) .felé fog haladni teljes útlezárással. A két építési szakasz közötti területet a Boglya-Jázmin valamint a Csépi –Platán-Fenyő u. felől lehet megközelíteni.
III.    Héja u.- Bucka tó közötti szakasz (2015.03.02- 03.14)
A csatornaépítés a Héja u felől a Bucka tó.felé fog haladni teljes útlezárással. Az Emelkedő u. köztes szakaszait a Boglya u Alkonyat u, Repkény u valamint a Csépi u - Borz u-Héja  u. felől lehet megközelíteni.
Az építési munkák a jelzett szakaszokon fognak haladni. Kb 30 – 50 méteres teljes utca lezárással.
A teljes készültség helyreállításokkal együtt március végére várható.
Kérjük figyeljék a csatornaépítés haladási ütemét, hogy a fent leírt útvonalak valamelyikén el tudják hagyni, illetve meg tudják közelíteni ingatlanjukat!


Célegyenesben a Bucka városrész csatornázása - elkezdődött a próbaüzem a szennyvíztelepen

A 2013 nyarának végén megkezdődött kivitelezések a végéhez közelednek. A 12 ütemre felosztott városrészben a szennyvíz gerinchálózat minden kivitelezési nehézség ellenére a megfelelő ütemben halad. Jelenleg a vállalkozó a nyomott csatorna szakaszok kivitelezését végzi.
Az idei év kedvező időjárásának, a kivitelezők szervezettségének és a lakosság türelmének köszönhetően a folyamatos forgalomkorlátozásokkal, lezárásokkal tarkított kivitelezéssel közel 90%-a készült el a Bucka városrész csatornahálózatának, amely 43.873 m gerincvezeték (ebből 38.308 m gravitációs vezeték, 5.565 m nyomóvezeték), 11 db új átemelő, 2975 db bekötés (ebből 2815 db gravitációs bekötés, 160 db házi kisátemelő) kiépítéséből áll.
Amennyiben a továbbiakban sem lesz akadályozó tényező, és a kivitelezők a tervezett ütemben képesek haladni, úgy a lakossági rákötések tervezései 2015 elején, míg a kivitelezések már tavasszal elindulhatnak a műszaki rendelkezésre állás függvényében. Fontos, hogy a telken belüli hálózat tervezését és kivitelezését megfelelő engedélyekkel és szakértelemmel rendelkező szakcégre bízzuk, hiszen ez biztosítja, hogy a rendszer hosszú éveken át problémamentesen üzemeljen az ingatlantulajdonosok örömére. Ezért is tervezzük a lakosok részére tervezők és kivitelezők biztosítását, akik az adott feltételeknek megfelelnek, és árképzésükkel előnyös, ugyanakkor szakszerű csatlakozást képesek kiépíteni.
A csatornázás fontos eredménye még, hogy az érintettek búcsút inthetnek a szippantós autóknak, és a jóval kényelmesebb, környezetbarát csatornaszolgáltatás előnyeit élvezhetik. A szennyvízcsatornával ellátott ingatlanunk magasabb komfortfokozatú, ezáltal értékesebb is lesz.
Mindezekkel egy időben készül a szennyvíztelep is. A közel 6.000 m3/nap szennyvíz befogadó képességű szennyvíztelep a bővítéssel újabb modernizált és környezettudatosabb, élhetőbb várossá segíti válni Szigetszentmiklóst.
A bővítéssel elkészültek az új biológiai tisztítóművek. A folyamatban lévő fejlesztés (telep-bővítés) tehát tartalmazza a teljes tervezett kapacitásra vonatkozó elő-mechanikai tisztítási fokozatot (gépi rács, homokfogó) és az osztó műtárgyat (építés alatt álló műtárgyak), illetve megvalósítja 3.500 m3/d szennyvíz biológiai tisztítását és ülepítését.
2014 októberében elkezdődött a próbaüzem is, amely sikeresen halad. A próbaüzem célja a szennyvíztisztító telep egységeinek beüzemelése, a tisztítási technológia paramétereinek beállítása, és tisztítási hatásfokának, teljesítő képességének a gyakorlatban való mérése.
A próbaüzem időtartama hat hónap, melyből az első 3 hónap az új teleprészre, a második 3 hónap a meglévő és az új teleprészek együttes üzemére vonatkozik.
A próbaüzemi terv és a hatósági előírások szerint lefolytatott, a megfelelő működést igazoló eredmények birtokában zárható le a próbaüzem. Ez előre láthatóan 2015 tavaszán a Bucka városrész csatornázási munkáinak befejezésével egy időben történik meg.


M E G H Í V Ó

A Szigetszentmiklósi „Bucka” Csatornamű Víziközmű Társulat Intéző Bizottsága nevében a Társulat közgyűlését összehívom.


Időpontja: 2014. november 10-én 18,00 óra

Helye:      Szigetszentmiklós Polgármesteri Hivatal Díszterme
              ( Szigetszentmiklós Kossuth Lajos u. 2 )

Az ülésen a következő napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra:

1.) Beszámoló az utolsó közgyűlés óta eltelt időszakról.

2.) Az egy összegben történő érdekeltségi hozzájárulást eddig nem fizetők, további lehetőségeinek megvitatása.

3.) Egyebek.

Tisztelettel:
          Dr. Vántsa Botond  sk.
          Intéző Bizottság Elnöke


Tájékoztató a Bucka csatornázás miatt 2014. október 28-tól  életbe lépő forgalmi rend változásról

A Csépi úton (Gyökér utca és Csónakos utca közötti szakaszon) a forgalomkorlátozás III. üteme 2014. október 29-től megszűnik,  a Csépi út az év hátralévő részében további korlátozások nélkül járható lesz.
A téli időszak zavartalan közlekedése, valamint a végleges helyreállítás decemberi bizonytalansága miatt a Gyökér utca és Mű út közötti szakasz (IV. ütem) csatornázására várhatóan 2015. március-április hónapban kerül sor az Emelkedő utca megépülte után.
2014. október 28-án a délutáni órákban az ideiglenes forgalmi rendet szabályozó, előjelző, tájékoztató táblák elbontásra kerülnek, valamint a Gyökér utcai áthaladást segítő ideiglenes jelzőlámpa is megszűnik.Tájékoztató a szennyvízcsatorna építési munkák során
a Csépi úton életbe lépő forgalomkorlátozásról

III.Ütem


A csatornaépítés Csépi utat érintő munkálatainak második üteme befejeződött, ezáltal a Csépi út Vénusz utca és Árnyas utca közötti szakasza a városközpont irányából az Árnyas utcáig járhatóvá válik. Ezen útvonalon a tömegközlekedési járatok is közlekednek a városközpont irányából oda – vissza az Árnyas utcánál megfordulva 2014.09.01-től.
A harmadik ütem a Csónakos és Gyökér utca közötti szakaszon két építési szakasszal folytatódik.
A Volánbusz Zrt. tömegközlekedési járatai ezen időszak alatt a Csépi út Csónakos – Gyökér utca közötti szakaszán nem közlekednek.

A csatornaépítés alatt az alábbi forgalomkorlátozások lépnek életbe:
Csónakos – Gyökér utca között
1. A csatornaépítés a Csónakos utca felől a Gyökér utca felé fog haladni folyamatosan, teljes útlezárással. A terület megközelítése, illetve elhagyása Csépi út (Szigethalom felől), illetve Emelkedő – Borz utca felől.

2. A csatornaépítés a Madarász utca – Borz utca között félpályás útlezárással készül, ezen a szakaszon a Csépi út átjárható lesz.

Az építési munkák a jelzett szakaszokon fognak haladni. Kb 30 – 50 méteres teljes utca lezárással.
Kérjük, figyeljék a csatornaépítés haladási ütemét, hogy a fent leírt útvonalak valamelyikén el tudják hagyni, illetve meg tudják közelíteni ingatlanjukat.

Áttekintő térkép a forgalomelterelésről


Ideiglenes forgalmi változások augusztus 4-től

2014. augusztus 4. hétfőtől Szigetszentmiklós, Bucka városrész területén csatornázási munkálatok miatt, a Csépi utat lezárják, ezzel egyidejűleg a korábban lezárt Boglya utca átadásra kerül. Az útlezárás ideje alatt, a 685-ös és a 686-os számú autóbuszok a 681-es autóbuszok útvonalán közlekednek.

A módosítás miatt, az autóbuszok az alábbi megállóhelyeket nem érintik:

Szigetszentmiklós, Bucka ABC;
Szigetszentmiklós, Bucka-tó.

Eredeti Volánbusz közlemény térképpel

Tájékoztató a szennyvízcsatorna építési munkák során a Csépi úton életbe lépő forgalomkorlátozásról

Áttekintő térkép a forgalomkorlátozásról


Megtévesztő hírek a Bucka-csatorna projektről

A SZIGETSZENTMIKLÓS, BUCKA VÁROSRÉSZ SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 projekt internetes, hivatalos kommunikációját a www.buckacsatorna.hu honlap végzi.
2014 júniusában a Facebook közösségi oldalon létrehoztak egy „Bucka csatorna – Szigetszentmiklós” névvel ellátott csoportot. Ez a magánkezdeményezés Szigetszentmiklós Város címerét használja, szabálytalanul. Szigetszentmiklós Város Képviselő-testületének 10/1992. /IX.17./ sz. rendelete „A város címerének és zászlójának alkotásáról és használatáról” szabályozza a címer feltüntetésének módját. Ezen rendelet 4. §-ának alapján a város címerének használatára az engedélyt a polgármester adhatja meg. Ez a kérelem azonban nem érkezett be a polgármesterhez, így nem is lett kiadva a „Bucka csatorna – Szigetszentmiklós” nevű csoportnak.
Ezen kívül a csoport megtévesztően, a Bucka-csatorna logóját is használja, ezáltal is megerősítve azt a látszatot, hogy a csoport oldalán megjelenő információk, hírek megbízható forrásból származnak.
Az érdeklődő polgárok a www.buckacsatorna.hu hivatalos honlapon kívül a Lakihegy Rádióból, a Duna Média Televízióból, a Kisváros című önkormányzati lapból, illetve szórólapokból tudnak megbízhatóan tájékozódni.Ideiglenes forgalmi változások július 8-tól

2014. július 8-tól ideiglenesen az alábbi forgalmi rend változások lépnek életbe:

  - Borz utca egyirányúvá válik az Emelkedő úttól a Csépi út felé a Boglárka utcáig
  - Héja utca egyirányúvá válik az Emelkedő út felé

A Csépi útról az Emelkedő utca az alábbi útvonalon érhető el: Borz utca - Boglárka utca - Héja utca, míg az Emelkedő útról a Csépi út a Borz utcán keresztül érhető el.
Áttekintő térkép


Tájékoztató a szennyvízcsatorna építési munkák során
a Csépi úton életbe lépő forgalomkorlátozásról


ÚJ HÍR: A Sas utca a Vénusz utca és Vércse utca között a szűk keresztmetszete és a nagy forgalom miatt a városközpont felé egyirányúsítva lesz, a városközpont felől a Bucka városrész irányába közlekedők pedig a Sas utca - Széna utca - Árvácska utca - Szalma utca - Vénusz utca útvonalon érhetik el a Csépi utat.  

I. ütem
A nyári hónapokban az iskolai, óvodai szünetekkel egy időben a csatornaépítési munkák a Csépi úton is megkezdődnek 2014.06.19-től.
Az építés első üteme a Vénusz és a Széna út közötti szakaszon kezdődik.
Az első szakasz építése alatt az alábbi forgalomkorlátozások lépnek életbe:
Az építési munkák a Széna utca felől a Vénusz utca felé fognak haladni. Kb 30 – 50 méteres teljes utca lezárással.
Munkavégzés közben a lezárt területen történő áthajtás kizárólag a Volánbusz Zrt valamint mentők, rendőrség, katasztrófavédelem illetve hazajutás céljából a közvetlen ezen a szakaszon lakók részére történhet, melyet jelzőőrök fognak biztosítani.
Az építési terület megkerülése:
A Szigethalom Mű u. felől közlekedők:
- Vénusz u- Sas u. felől
- Gyökér u.- Ádám Jenő sétány- Tebe sor felől
- Csépi- Iharos u.- Ádám Jenő felől
- Csépi u- Árnyas u.- Ádám Jenő felől
Szigetszentmiklós felől közlekedők:
- Tebe sor - Ádám Jenő sétány felől
A jelzett szakasz lezárása előtt 2014.06.16.-tól félpályás útlezárás mellet az előkészítő munkák megkezdődnek.
A Csépi út további lezárásai a Boglya u elkészülte után várhatóan július második felétől történnek.
Áttekintő térkép


Tájékoztató a szennyvízcsatorna építési munkák során
a Boglya utcán életbe lépő forgalomkorlátozásról


I. ütem
Az Ádám Jenő Sétányon a csatornaépítés befejeződött, 2014.06.01.-től a Volánbusz Zrt  tömegközlekedési járatai a Tebe sor –Ádám Jenő u.-i szakaszán újra a megszokott útvonalon és rend szerint közlekednek.
Ezzel egyidőben a csatornaépítési munkák megkezdése és ezáltal a tömegközlekedési járatok átmeneti szüneteltetése, valamint  forgalomkorlátozások a Boglya utcát érintik majd 2014.06.02.-tól.
A kivitelezés a Boglya u.-ban 2 ütemben egyszerre 3 szakasz építésével  valósul meg.


II. ütem
1.szakasz (Erdősor u.-Repkény u. között)        06.02.-tól.
Csatornaépítés az Erdősor u.-tól a Repkény u felé fog haladni, a terület megközelítése a Szigethalmi Mű u. illetve az Alkonyat u, Repkény u.- felől.
2.szakasz (Csónakos u.-Repkény u. között)    06.02.-tól.
Csatornaépítés a Csónakos u.-tól a Repkény u.-felé fog haladni, Csónakos u. egyirányúsítva lesz a Csépi u. felé.  Az Ösvény u. egyirányúsítva lesz a Boglya u felé. A terület megközelítése a Kikerics-Sas u illetve az Ösvény u.-felől lehetséges. Terület elhagyása a Csónakos u illetve a Kikerics Sas u. felől.
3.szakasz  (Dália u.-Csépi u.között)                   06.05.-től.
Csatornaépítés a Dália u.-tól a Boglya u-Vénusz úton a Csépi u irányába fog haladni. A terület megközelítése a Sas u. Kikerics u. illetve Ösvény u. felől lehetséges.
Áttekintő térkép

MEGHÍVÓ

A Szigetszentmiklósi „Bucka” Csatornamű Víziközmű Társulat Intéző Bizottsága nevében a Társulat közgyűlését összehívom.

Időpontja:    2014. május. 28-án 18,00 óra
Helye:           Szigetszentmiklós Polgármesteri Hivatal Díszterme
                              ( Szigetszentmiklós Kossuth Lajos u. 2 )

Az ülésen a következő napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra:
1.)    Éves beszámoló elfogadása.
2.)    Beszámoló az utolsó közgyűlés óta eltelt időszakról.
3.)    Egyebek.

Tisztelettel:
               Dr. Vántsa Botond  sk.
              Intéző Bizottság Elnöke

Kelt: 2014. május 12.

Határozat

A Szigetszentmiklósi „Bucka” Csatornamű Víziközmű Társulat (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.) képviseletében az alábbiakról áll módomban tájékoztatni:
Tájékoztatom, hogy az Önök ingatlanát is érintően 2010. decemberében megalakult Társulatunk, mely Társulat Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával szennyvíz-hálózatot épít ki, a munkálatok jelenleg már zajlanak. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény értelmében, tekintettel arra, hogy a Társulat megalakulásához szükséges számú tag a Társulatba belépett, Ön is a Társulat tagjává vált. A Társulat tagjainak a hatályos jogszabályok és a Társulat Alapszabálya értelmében érdekeltségi hozzájárulást kell megfizetniük.

Az érdekeltségi hozzájárulás Ön által fizetendő mértékéről és megfizetéséről a Társulat Alapszabályának V. pontja az alábbiakat mondja ki:

„1.A Társulati közfeladatokhoz való hozzájárulás mértékét az érdekeltségi egységre eső hozzájárulásnak és az érdekeltségi egységek számának szorzata adja.

2. Az érdekeltségi hozzájárulás egységnyi összege:
A Társulat természetes személy tagjai, jogi személy tagjai, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, továbbá az egyéni vállalkozók érdekeltségi hozzájárulásának mértéke érdekeltségi egységenként:
(…)
b) azok a természetes személy érdekeltek, akik nem kötnek lakás-takarékpénztári szerződést vagy a szerződést kötő személy a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, annak az érdekeltségi hozzájárulás összeg 251.000.- Ft/érdekeltségi egység, mely összeg megfizetése a beruházás kezdete előtt válik esedékessé a Társulat által később jelzett időben, módon és számlaszámra."

Annak érdekében, hogy az érdekeltségi hozzájárulást minél többen megfizessék, Önnek lehetősége van arra, hogy az OTP Lakástakarék Zrt-vel a hozzájárulás megfizetésére szerződést kössön, és a hozzájárulás összegét 45 hónap alatt, havi 4. 240 Ft egyenlő részletben fizesse meg. A lakástakarékpénztári megtakarításhoz a Magyar Állam 30 % támogatást is nyújt. Jelen levelemhez mellékelek egy nyilatkozatot, amellyel szerződéskötési szándékát kifejezheti, ha azt kitöltve 2013. december 20. napjáig a Társulatnak visszajuttatja (cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.). A szerződések megkötésére 2014. január 31. napjáig kell, hogy sor kerüljön.

Amennyiben Önnel a kapcsolatfelvételeink mindezidáig nem vezettek eredményre, akkor kérem, hogy a jelen levélben vázolt lehetőséget az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére szíveskedjen igénybe venni. Az OTP Lakástakarék Zrt. és a Társulat ezzel olyan kedvezményt nyújt az Ön számára, amely a lehető legkedvezőbb fizetési konstrukciót jelenti az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére.
Tájékoztatom, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének a továbbiakban sem tesz eleget valamilyen formában, úgy tartozása a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 35. § (3) bekezdése alapján köztartozásnak minősül, mely köztartozás adók módjára hajtható be.

Amennyiben az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével kapcsolatban kérdése merült fel, ügyfélfogadási időben (hétfő és szerda 8-17 óráig) Horváthné G. Gabriellától kérhet tájékoztatást előre egyeztetett időpontban személyesen a Társulat irodájában (Szivárvány Óvoda - 2310 Szigetszentmiklós, Sas u. 7/B.) vagy a 06/24-448-248, 20/ 926 8962 telefonszámon.

Együttműködését köszönjük!

Szigetszentmiklós, 2013. november 18.


Tisztelettel:
Szigetszentmiklósi „Bucka” Csatornamű Víziközmű Társulat
képv.: dr. Vántsa Botond elnök

Letölthető nyilatkozat
Határozat
2/2013 (10. 28) számú közgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés akként határoz, hogy azon Társulati Tagok esetében, akik az érdekeltségi hozzájárulást mindezidáig nem fizették meg, valamint akik 2014. Január 31. napjáig a Társulat érdekeltségi területén ingatlant vásároltak, és eddig ezt a tényt a Társulatnak nem jelentették be, lehetővé teszi OTP Lakástakarék szerződés megkötését. A szerződések megkötésének határideje 2014. Január 31.
A szerződés futamideje: 45 hónap, havonta fizetendő összege: 4240.- Ft.
A fenti lehetőség azon Társulati Tagokra nem vonatkozik, akik hatályos OTP lakástakarék szerződéssel rendelkeznek.TÁJÉKOZTATÓ A SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉSI MUNKÁK SORÁN 
AZ ÁDÁM JENŐ SÉTÁNYON ÉLETBE LÉPŐ FORGALOMKORLÁTOZÁSRÓL

Tisztelt Lakók !

Műszaki, közlekedési, tömegközlekedési szempontok figyelembevételével,  a Városvezetés  a Volánbusz Zrt valamint a kivitelezést végző cég többszöri egyeztetésének eredményeképp Bucka városrész területén a három tömegközlekedéssel érintett útszakaszból (Boglya u, Csépi u, Ádám Jenő Sétány) egyszerre csak egy kerül lezárásra a csatornaépítés miatt.

Elsőként várhatóan 2013.10.28.- 2014.04.31 között  az Ádám Jenő Sétány,   két ütemben az alábbiak szerint:
Az Ádám Jenő Sétányon a szennyvízcsatorna építés munkáinak előkészületei  2013.10.21.- től megkezdődnek.

 Az építési munkák a Tebe sortól indulnak  talajvízszint süllyesztéssel ( erre előreláthatólag csak a Fás u.-ig van szükség), házi –bekötések helyének egyeztetésével valamint  kiépítésével , helyenként félpályás forgalomkorlátozással.

Teljes útlezárás: 2013.10.28.-tól

1. Ütem: Tebe sor – Iharos u között
Az Ádám Jenő Sétányon az átmenő forgalom valamint a tömegközlekedés a munkálatok ideje alatt szünetel.
Az ingatlanok megközelítése az első ütem alatt a  Gyökér u, Iharos u, felől  történhet ,  a későbbiekben a Tebe u.- felől mint zsákutca.
Egyszerre kb 30-50 m-es rész kerül lezárásra ,  mely a csatornaszakasz elkészülte után  után járható lesz. 

2. Ütem: Iharos u.- Gyökér u.
A kivitelezés az 1. ütemhez hasonlóan fog haladni.
Az ingatlanok megközelítése a Tebe u., Gyökér u., Iharos u. felől lehetséges de ezen a szakaszon a Sétány a Gyökér u. felől tovább lesz zsákutca kerülő út hiányában.
Az Ádám Jenő Sétányra csatlakozó utcák szintén munka alatt lesznek különböző ütemekben, kivéve az Iharos u mely a Sétány teljes készültségéig átjárható marad.

Kérjük figyeljék a kihelyezett KRESZ táblákat valamint a munkák haladási ütemét az utcán való parkolás, gépkocsival történő ki-beállás miatt.

Az útlezárás ideje alatt, a 681-es és a 685-ös számú autóbuszok a 686-os autóbuszok útvonalán, a Boglya utcán át, a mellékelt menetrend szerint közlekednek.


Tisztelt Lakosok!

Ez úton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. október 2-án első alkalommal sikeresen megnyitottuk Ügyfélszolgálatunkat a Kivitelező, a Bucka Társulat és az Önkormányzat részvételével.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ügyfélszolgálatunk minden második héten szerdán 16:00 és 18:00 között található meg a Szigeti Vízművek irodájában.
2013. októberében és novemberében az alábbi időpontokban:
- október 16.
- október 30.
- november 13.
- november 27.

Üdvözlettel:
Szedlacsekné Bürszem Gréta
projektkoordinátor


Tájékoztató a szennyvízcsatorna építési munkák során a lakossággal történő egyeztetés menetéről

Tisztelt Lakók!

Az építési munkák megkezdése előtt 3-5 nappal szórólapos értesítőt kapnak, melyen a pontos kezdési időpont megjelölése mellett az Önök utcájában dolgozó  kivitelező csoport vezetőjének elérhetősége is szerepel. Az utcák megnevezését továbbá a buckacsatorna.hu weboldal „Ütemezés” címszó alatt találhatják meg.
A házi bekötések pontos helyének egyeztetése, dokumentálása szükséges.
Az egyeztetést fényképes kitűzőt viselő kollégáink fogják végezni melynek során az Önök számára legkedvezőbb hely megjelölésében igény esetén szakmai segítséget nyújtanak. A dokumentálás  formanyomtatványon történik, az ingatlan pontos helyének, tulajdonosának, egyeztetést végző személyének adataival, aláírásaival.
Kérjük a ritkán vagy keveset otthon tartózkodó, esetleg csak „hétvégi” szomszédok elérésében segítsék kollégáinkat.
A házi bekötések belső műanyag tisztítóaknájának kialakítását szintén az ott dolgozó kivitelező végzi. Ez a munkarész néhány órát vesz igénybe mely során a telekhatáron belül  0,5-1 méteres sávban végeznek majd földmunkát, csatlakoznak az utcai hálózatra.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az egyeztetésért, szakmai tanácsadásért a kivitelező pénzt nem kér, a visszaélések elkerülése miatt viselnek az Önkormányzat által kiállított fényképes kitűzőt is. A rendszer üzembehelyezéséig várhatóan 2015 júniusig az ingatlanok szennyvizét TILOS, jogszabályba ütköző (büntetendő) cselekedet a hálózatra csatlakoztatni. A teljes rendszer az  átemelők valamint a szennyvíztelep elkészültéig nem tudja a szennyvizet elszállítani. Ezen túl az esetleges csatlakozás komoly egészségügyi kockázattal is jár a visszaduzzadás, elöntésveszély miatt.
A megjelölt időpontokon felül 2013. október 2.-ától kéthetente a már említett ügyfélszolgálaton is elérhetőek a kivitelező kollégák az Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.) irodájában.


    Szedlacsekné Bürszem Gréta
    projektkoordinátor

Tájékoztatás

Ez úton tájékoztatjuk a szigetszentmiklósi Bucka Városrész lakóit, hogy a PENTA Általános Építőipari Kft., mint megbízott kivitelező az előkészítés első fázisát - a csatornázással érintett terület teljes állapotfelmérését – befejezte.
Jelenleg a területre vonatkozó szakaszolt kiviteli tervek véglegesítése zajlik az érintett szakhatóságok és szolgáltatókkal való egyeztetésekkel párhuzamosan.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a projekt keretében lehetőség lesz a saját ingatlanuk és közvetlen környezetének terveinek megismerésére, illetve egyéni egyeztetésre ügyfélszolgálat keretében. Ezen szolgáltatás előreláthatólag 2013. október 2-től indul, tervezetten minden szerdán 16:00 és 18:00 óra között. Helyszíne az Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21. szám alatti ügyfélszolgálati irodája.
Az ügyfélszolgálaton részt vesznek az Önkormányzat műszaki és koordinációs munkatársai, a Bucka Társulat, a Kivitelező, a szolgáltató képviselői.
A jelenlegi szakaszban az épületek bekötésének pontos pozícióját az engedélyezett tervekre hivatkozva tudjuk bemutatni, ezek pozícióját az egyes kivitelezési szakaszokhoz igazítva a kivitelezés időszakában javasolt egyeztetni. Az ingatlanon belüli ellátást, annak tervezését, engedélyezését és kivitelezését az Önkormányzat javaslatokkal, műszaki megoldásokkal fogja segíteni a későbbiekben.
A gerinchálózat, bekötések és átemelők kivitelezésével kapcsolatos érintett szakaszokat az alábbi formában fogjuk tájékoztatni:

-    közvetlen szórólapos értesítés az adott szakaszon, az utcában lévő ingatlanok postaládájába behelyezve
-    www.buckacsatorna.hu weboldalon aktuális időpontok az Ütemezés címszó alatt frissítve
-    Lakihegy Rádióban – napi hírekben értesítés az érintett szakaszokról
-    Önkormányzati hivatalokban, ügyfélszolgálaton és a Bucka Társulat irodájában a hirdetőtáblákon nyomtatva lesz kihelyezve

Kérjük, ezen információkra rendszeresen figyeljenek, és lehetőségük szerint tájékoztassák a környezetükben élő lakótársaikat is! Konkrét kérdéseiket továbbra is elküldhetik nekünk a buckacsatorna@szigetszentmiklos.hu e-mail címünkre.

    Szedlacsekné Bürszem Gréta
    projektkoordinátor


Küszöbön a csatornázás.

A Bucka városrész csatornázásáról, a munkálatok menetéről augusztus 14-én lakossági fórumon tájékoztatták a környék lakosait. 


Meghívó a Szigetszentmiklósi "Bucka" Csatornamű Víziközmű Társulat közgyűlésére
2013. május 13.

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 azonosító számú Szigetszentmiklós , Bucka városrész szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep bővítése beruházás jelenlegi állása
2013. május 8.

Megköttetett a szerződés a szennyvíztelep kivitelezőjével!
2013. február 25.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2012. december 20.

A Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvízcsatornázása és a szennyvíztisztító telep bővítésének mérnöki feladatait ellátó szervezet kiválasztásra került. A szerződés aláírására 2012. november 9-én került sor


Október 30-án a Polgármesteri Hivatalban megrendezésre került a sajtótájékoztatóval egybekötött projektnyitó rendezvény.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
a Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvíztisztítása és a Szennyvíztisztító telep bővítése projektről

2012. október 10.

Meghívó a Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvíztisztítása és a Szennyvíztisztító telep bővítése PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNYÉRE
2012. október 10.

A közbeszerzési dokumentációk műszaki-szakmai szempontú ellenőrzését a Közreműködő szervezet megvizsgálta, jóváhagyta, így a KFF részére jogi szempontú minőségellenőrzésre megküldtük.
2012. június 14. 


Ajánlattételi felkérés tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának ellátása (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014)

Aláírtuk a támogatási szerződést! - Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Szigetszentmiklós Város Önkormányzata sikeres pályázata eredményeképpen 2011. november 14-én aláírásra került 'Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvízcsatornázása és a szennyvíztisztító telep bővítése' című projekt Támogatási Szerződése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró közreműködő szervezettel, az 'Energia Közpon' Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft-vel.

Hurrá, nyertünk! - Nettó 2.312.170.000.- Ft összeget nyert Városunk a Bucka csatorna építésére és a szennyvíztisztító telep bővítésére!


ELSŐ FORDULÓ HÍREI: